ایمیل

info@aryapetpower.com

نمابر

۲۲۰۱۳۵۱۸

تلفن های تماس

واحد فروش:

۲۲۰۳۷۴۵۰-۲۲۰۳۷۴۵۱

۲۲۰۳۷۴۵۵- ۲۲۰۳۷۴۵۳-۲۲۰۳۷۴۵۴

واحد مدیریت:

۲۲۰۲۲۱۳۲-۲۲۰۲۲۱۴۵-۲۲۰۱۳۴۷۳

۲۲۰۵۴۹۸۵-۲۲۰۱۲۵۷۸

آدرس کارخانه

جاده قدیم کرج – قزوین – بعد از پلیس راه کمال شهر – بعد از شهرک طاووسیه – خیابان مرغک – اولین کوچه سمت راست -انتهای کوچه

کد پستی

۱۳۴۴۱- ۱۹۶۷۷

آدرس دفتر مرکزی

تهران – خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت – برج ملت – طبقه ششم -واحد ۱

 

ارتباط با ما

ارتباط با آریا پت پاور