در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفورم ۱۱.۵ گرم دهانه ۲۵-۲۹

ظرفیت حمل خاور  :  ۲۳۰,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۳۶,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۴۳۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۵۶,۰۰۰

پریفرم ۱۳ گرم دهانه ۲۹

ظرفیت حمل خاور :  ۲۳۰,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۳۶,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۴۳۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۵۶,۰۰۰