پریفرم 28 گرم دهانه 30

پریفرم 28 گرم نرمال نک دهانه 30 آب

Share
weight (g)

length (mm)

neck finish (mm)

30 × 25

use

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پریفرم 28 گرم دهانه 30”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *