نمایش 1–12 از 38 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفورم ۳۲ گرم دهانه روغن

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۳۱,۰۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۹۱,۵۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۴۱,۹۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۶۰۴,۸۰۰

پریفورم ۱۱.۵ گرم دهانه ۲۵-۲۹

ظرفیت حمل خاور  :  ۲۳۰,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۳۶,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۴۳۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۵۶,۰۰۰

پریفورم ۱۱.۲ گرم دهانه ۲۵-۲۹

ظرفیت حمل خاور  :  ۲۴۱,۹۲۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۵۲,۸۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۴۵۳,۶۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۱۰۸,۸۰۰

پریفورم ۱۰.۸ گرم دهانه ۲۵-۲۹

ظرفیت حمل خاور  :  ۲۴۱,۹۲۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۵۲,۸۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۴۵۳,۶۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۱۰۸,۸۰۰

پریفورم ۲۶ گرم دهانه روغن

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۴۹,۷۶۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۱۸,۸۸۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۷۶,۴۸۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۶۹۱,۲۰۰

پریفورم ۲۰.۵ گرم دهانه ۱۸۸۱ short neck

ظرفیت حمل خاور :  ۲۲۴,۶۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۲۸,۳۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۴۱۴,۷۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۳۶,۸۰۰

پریفورم ۱۵.۵ گرم دهانه ۱۸۸۱ short neck

ظرفیت حمل خاور  :  ۲۲۴,۶۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۲۸,۳۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۴۱۴,۷۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۳۶,۸۰۰

پریفرم ۷۵ گرم دهانه ۳۷ oil

ظرفیت حمل پریفرم:   وانت :   خاور :   تک :   جفت :   تریلی :  

پریفرم ۴۶ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۱۱۲,۳۲۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۶۴,۱۶۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۰۷,۳۶۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۵۱۸,۴۰۰

پریفرم ۴۵ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور  : ۹۹,۸۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۴۵,۹۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۱۸۴,۳۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۴۶۰,۸۰۰

پریفرم ۴۴ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۱۱۲,۳۲۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۶۴,۱۶۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۰۷,۳۶۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۵۱۸,۴۰۰