در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفرم ۲۷ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور (۴چرخ) :  ۱۶۸,۴۸۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۶,۲۴۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۱۱,۰۴۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) :

پریفرم ۲۴ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۶۸,۴۸۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۶,۲۴۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۱۱,۰۴۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۷۷,۶۰۰

پریفرم ۲۳ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور : ۱۶۸,۴۸۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۶,۲۴۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۱۱,۰۴۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۷۷,۶۰۰

پریفرم ۱۹.۵ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۱۶۸,۴۸۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۶,۲۴۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۳۱۱,۰۴۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۷۷,۶۰۰

پریفرم ۱۹ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۱۶۶,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۳,۲۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۰۷,۲۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۶۸,۰۰۰