در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفورم ۳۲ گرم دهانه روغن

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۳۱,۰۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۹۱,۵۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۴۱,۹۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۶۰۴,۸۰۰

پریفورم ۲۶ گرم دهانه روغن

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۴۹,۷۶۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۱۸,۸۸۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۷۶,۴۸۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۶۹۱,۲۰۰