در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفورم ۲۰.۵ گرم دهانه ۱۸۸۱ short neck

ظرفیت حمل خاور :  ۲۲۴,۶۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۲۸,۳۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۴۱۴,۷۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۳۶,۸۰۰

پریفورم ۱۵.۵ گرم دهانه ۱۸۸۱ short neck

ظرفیت حمل خاور  :  ۲۲۴,۶۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۲۸,۳۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۴۱۴,۷۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۳۶,۸۰۰