در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفورم ۳۲ گرم دهانه روغن

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۳۱,۰۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۹۱,۵۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۴۱,۹۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۶۰۴,۸۰۰

پریفورم ۲۶ گرم دهانه روغن

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۴۹,۷۶۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۱۸,۸۸۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۷۶,۴۸۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۶۹۱,۲۰۰

پریفرم ۷۵ گرم دهانه ۳۷ oil

ظرفیت حمل پریفرم:   وانت :   خاور :   تک :   جفت :   تریلی :  

پریفرم ۳۵ گرم دهانه ALASKA

ظرفیت حمل خاور:  ۱۰۴,۰۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۵۲,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۱۹۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۴۸۰,۰۰۰ عدد

پریفرم ۳۳ گرم دهانه ALASKA

ظرفیت حمل خاور (۴چرخ) :  ۱۱۲,۳۲۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۶۴,۱۶۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۰۷,۳۶۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) :

پریفرم ۳۱.۵ گرم دهانه ۳۲oil

ظرفیت حمل خاور :  ۱۱۲,۸۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۶۴,۹۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۰۸,۳۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۵۲۰,۸۰۰