نمایش 37–48 از 62 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفرم ۴۲ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۹۹,۸۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۴۵,۹۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۱۸۴,۳۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۴۶۰,۸۰۰

پریفرم ۴۰ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۹۹,۸۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۴۵,۹۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۱۸۴,۳۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۴۶۰,۸۰۰

پریفرم ۳۸ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۱۲,۳۲۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۶۴,۱۶۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۰۷,۳۶۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۵۱۸,۴۰۰

پریفرم ۳۶ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۱۰۴,۰۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۵۲,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۱۹۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۴۸۰,۰۰۰

پریفرم ۳۵ گرم دهانه ALASKA

ظرفیت حمل خاور:  ۱۰۴,۰۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۵۲,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۱۹۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۴۸۰,۰۰۰ عدد

پریفرم ۳۴ گرم دهانه ۲۸detergent

ظرفیت حمل وانت : ۱۰۴,۰۰۰ عدد تک( ۶ چرخ) : ۱۵۲,۰۰۰ عدد جفت(۱۰ چرخ) : ۱۹۲,۰۰۰ عدد تریلی(۱۸ چرخ) :

پریفرم ۳۳ گرم دهانه ALASKA

ظرفیت حمل خاور (۴چرخ) :  ۱۱۲,۳۲۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۶۴,۱۶۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۰۷,۳۶۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) :

پریفرم ۳۱.۵ گرم دهانه ۳۲oil

ظرفیت حمل خاور :  ۱۱۲,۸۴۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۶۴,۹۲۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۲۰۸,۳۲۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۵۲۰,۸۰۰

پریفرم ۳۱ گرم دهانه ۳۰

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۰۴,۰۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۵۲,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۱۹۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۴۸۰,۰۰۰