نمایش 61–62 از 62 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفرم ۱۳ گرم دهانه ۲۹

ظرفیت حمل خاور :  ۲۳۰,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۳۶,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۴۳۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۵۶,۰۰۰

پریفرم ۱۴ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۲۱۲,۱۶۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۱۰,۰۸۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۳۹۱,۶۸۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۹۷۹,۲۰۰