نمایش 49–60 از 61 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفرم ۲۷ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور (۴چرخ) :  ۱۶۸,۴۸۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۶,۲۴۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۱۱,۰۴۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) :

پریفرم ۲۴ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۶۸,۴۸۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۶,۲۴۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۱۱,۰۴۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۷۷,۶۰۰

پریفرم ۲۳ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور : ۱۶۸,۴۸۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۶,۲۴۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۱۱,۰۴۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۷۷,۶۰۰

پریفرم ۲۲ گرم دهانه ۲۴ detergent

ظرفیت حمل خاور : ۲۰۸,۰۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۰۴,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۸۴,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۹۶۰,۰۰۰

پریفرم ۲۱ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۶۸,۴۸۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۶,۲۴۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۳۱۱,۰۴۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۷۷,۶۰۰

پریفرم ۲۰ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور  : ۱۶۶,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۳,۲۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۳۰۷,۲۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۶۸,۰۰۰

پریفرم ۱۹.۵ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۱۶۸,۴۸۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۶,۲۴۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۳۱۱,۰۴۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۷۷,۶۰۰

پریفرم ۱۹ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۱۶۶,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۲۴۳,۲۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۰۷,۲۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۷۶۸,۰۰۰

پریفرم ۱۷ گرم دهانه ۲۸

ظرفیت حمل خاور :  ۲۱۲,۱۶۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۱۰,۰۸۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۳۹۱,۶۸۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۹۷۹,۲۰۰

پریفرم ۱۳ گرم دهانه ۲۹

ظرفیت حمل خاور :  ۲۳۰,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۳۶,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۴۳۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۵۶,۰۰۰